Електронно управление в ЕС и България

Електронно управление (но не погрешното електронно правителство) в ЕС и България се очаква да бъде въведено и разширено, с цел по-бързото навлизане на електронна идентификация в целия ЕС. Всички държави членки са поели ангажимент, да приключат официалното уведомяване относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, съгласно регламента eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Ускоряване на работата за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции (заявки) и принципа на еднократност при най-важните обществени услуги са най-важните договорки. Принципът на еднократност ще позволи на гражданите и фирмите да предоставят информация само веднъж на дадена публична администрация в ЕС, независимо в коя държава членка се намират.

Поет е ангажимент за разработване и предоставяне на обществени услуги при следване на принципите на насоченост към ползвателя (като например взаимодействие с помощта на цифровите технологии, намаляване на административната тежест, предоставяне на обществени услуги по цифров път, ангажираност на гражданите, механизми за защита и обжалване).

В България електронното управление буксува вече 5-10 години. Най-вероято това е умишлено. Въпреки голямото нежелание за напредък от страна на политиците в народното събрание, все пак в „Закон за електронното управление“ са приети полезни текстове относно:

  • При разработване на компютърни програми, те трябва да са с отворен код (open source) и всички авторски и сродни права трябва да позволяват напълно свободно използване, изменение и разпространение.
  • При разработка на софтуер, трябва да се използва контрол на версиите.

На пръв поглед – не е много? Всъщност не е малко. Това ще позволи да се види кодът на софтуерите, които не рядко струват няколко десетки или дори стотици хиляди левове – една доста добра цена за уеб сайт, поне за фирмите за изработка на сайтове! Въпреки това, по-важното е законът да се спазва, иначе това ще си остане само пожелание…

През 2016 година е създадена е държавна агенция „електронно управление“, която ще отговаря за електронното управление.

Електронното управление в България към момента е на етап, в който се предоставят няколко десетки административни услуги по интернет. Направихме само един тест и се оказа, че една от услугите просто ни препрати към незнаен IP адрес, вместо към домейн или поддомейн с име… Хубавото е, че все пак заредената страница имаше SSL сертификат (https връзка), с който успяхме да потвърдим, че този уеб сайт е на съответната комисия… Има още много какво да се желае и да се надяваме, че въвеждането на регламента от ЕС ще даде тласък нещата да се получат и след 3-5 години да имаме едно по-добро електронно упраление.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *