Електронно управление в ЕС и България

Електронно управление (но не погрешното електронно правителство) в ЕС и България се очаква да бъде въведено и разширено, с цел по-бързото навлизане на електронна идентификация в целия ЕС. Всички държави членки са поели ангажимент, да приключат официалното уведомяване относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, съгласно регламента eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Ускоряване на работата […]