Регулиране на електронната търговия в цял Свят – започват преговори за договаряне на общи правила

Започват преговори за договаряне на общи правила за регулиране на електронната търговия и продажбите в електронни и онлайн магазини в Европа и в целия Свят. Преговорите ще се водят между много на брой страни, вкл. ЕС, като страните са част от Световната Търговска Организация – СТО (WTO – World Trade Organization). По предварителна информация от общо […]