HTTP сайтовете вече ще бъдат класифицирани „несигурни“ в Google Chrome. Преминете към HTTPS!

HTTP сайтовете вече ще бъдат класифицирани „несигурни“ в Google Chrome, считано от версия 68 (юли 2018). Около и над 70% от трафика през Google Chrome вече преминава през защитена HTTPS връзка, използваща SSL сертификат за криптиране на връзката. Решението на екипа на Chrome и от компанията Google е съвсем очаквано и цели да бъдат форсирани оставащите 20-30% […]