Софтуерна поддръжка (Windows, Linux, Mac OS X)

Софтуерна поддръжка – Инсталиране и гаранционна/извънгаранционна поддръжка на специфичен софтуер за клиента – както на хостинг сървъра, така и (отдалечена) софтуерна поддръжка на фирмените компютри. Поддържаме всички известни операционни системи – Windows, Linux, Mac OS X.

Препоръчваме да използвате безплатната операционна система Linux във всички случаи, когато ви върши работа! Тя е най-евтина (всъщност тя е безплатна!), свободна от шпионски софтуер, сигурна и защитена, върши работа за почти всичко! Единствените изключения, за които е възможно да имате нужда от Windows, е ако трябва да поддържате специфичен софтуер за вашата бизнес дейност – напр. ДОС-програми или друг остарял софтуер…

Наистина – нямате оправдание да плащате за софтуер, който го има наличен безплатно!