Управление и техническа поддръжка на уеб сайтове – гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Управление и техническа поддръжка на уеб сайтове – гаранционна и извънгаранционна поддръжка на сайта.

Поддържаме изработените от нас уеб сайтове по време на гаранционната им поддръжка (в рамките на 1 месец до 5 години, според индивидуална оферта). Освен това предлагаме разширена гаранционна поддръжка или извънгаранционна поддръжка на уеб сайтове.

Гаранционната поддръжка е с приоритет над извънгаранционната, което означава, че ако по едно и също време 2 или повече уеб сайта имат проблем – гаранционната поддръжка осигурява по-бързо реагиране за коригиране на проболема.

Максималния период, за който можем да гарантираме работа на изработен то нас софтуер е около 5-7 години. След този период, съществува голяма вероятност поддръжката на сайта да бъде по-скъпа и съответно да си заслужава да вземете едно от следните 2 решения:
– да поръчате преработка на уеб сайта, с цел осъвременяване на кода и осигуряване на нови 2-3 години живот;
– да поръчате нов уеб сайт, вместо да продължавате да плащате повече за стария – така ще си осигурите нови 5-7 години живот на уеб сайта и едновременно с това ще ползвате най-новите и сигурни технологии.

Извънгаранционната поддръжка се прилага най-често за софтуер, изработен от други фирми и уеб агенции. Тя се осъществява на принципа на почасовото заплащане или заплащане по оферта за промяна (преработка) на дадена секция от съществуващ уеб сайт. Даваме гаранция за преработения сорс код, като тя варира между 1 месец и 2 години!