Управление на съдържание на уеб сайтове

Управление на съдържание на уеб сайтове – това е услуга, която е за фирми, които не желаят или не могат да въвеждат сами съдържанието в уеб сайта. Използва се рядко в днешно време и е полезна само за сайтове, където съдържанието се променя по-рядко, в противен случай би била скъпа…

Управлението на съдържанието включва публикуване на продукти, услуги и др. текстове и материали, изпратени от клиента. Освен текстове и снимки, можете да публикувате видео, аудио, документи за печат или за редакция (pdf, doc, docx, xls и много други формати) и други материали, които са програмирани за вашия уеб сайт.

Дейността се различава коренно от дейността по техническа поддръжка на уеб сайта, която може да се изпълни само от програмист/разработчик на сайтове.