Уеб сайт на Община Сливница

Уеб сайт на Община СливницаИзработихме изцяло нов уеб сайт на Община Сливница. Уеб сайтът включва множество секции по предварително изготвена спецификация, което прави съдържанието много обемно.

Създадени са потребителски акаунти за много служители от различни отдели и е извършено обучение на персонала, за да могат сами да публикуват информация за това, което всеки отдел отговаря. Контролът на достъпа до съответните секции е осъществен, чрез делегиране на конкретни права за всеки отделен потребител.

Различните секции имат разнообразни функционалности, включително предаване на живо на заседанията на Общинския съвет и преглед на видео от всички заседания на Общинския съвет в Сливница. Реализирана е галерия със снимки за визуално представяне на общината.

Съдържанието е категоризирано и за целта се използва вертикално меню в няколко поднива, което няма ограничения на количеството информация, което може да управлява и визуализира. Предвидено е менюто да работи на 3 или дори 4 нива, ако това е необходимо.

Хоризонтално меню над съдържанието допълва вертикалното меню, изваждайки най-важните секции в него. Има възможност за дублиране на менютата, така че определени важни секции да са достъпни и през двете навигационни менюта.

Нарисувани са иконки за визуалните кутийки в страничните ленти (колонки). Направени са достатъчно големи и удобно, за да се разглеждат и кликат лесно.

Интегрирана е външна система за проверка на дължимите местни данъци и такси. Дадени са препоръки тази система да работи от поддомейн на общината и да използва подписан сертификат, за да криптира връзката и изпратените лични данни, по които се правят справки.

Поради голямата аудитория, с много различни умения за работа с компютър, направихме заглавията и текста достатъчно големи, за да могат да бъдат прочетени лесно и удобно дори от хора с не достатъчно добро зрение (т.нар. Accessibility – Достъпност).

По уговорка с клиента, проектът бе разработван на 2 етапа – първата част от уеб сайта бе пусната при първа възможност, за да осигури възможност за публикуване на изискуеми по закон документи за предстоящите избори, а останалата част бе активирана няколко седмици след това – след като бе изработен дизайнът, и секциите бяха програмирани, тествани и попълнени със съдържание.

От създаването си уеб сайтът работи безотказно – вече над 5 години!